نگاهی متفاوت به شری به نام کرونا

به گزارش وبلاگ خبری، در مواجهه با آنچه شر می نامیم از جمله کرونا باید احتیاط کنیم و در برابرش مواضع احساسی و عاطفی نگیریم. بهتر است شرور آنی را بهقیدِ آینده متصل کنیم تا به جای وااسفا و تحلیل های آخرالزمانی، به امید دریچه ای از امکان که پیش روی بشر گشوده، نظری افکنیم و در پاسخ به این پرسش که علف هرز چیست؟. سریع نگوییم؛ شر!. بلکه بگوییم گیاهی که هنوز فوایدش شناخته نشده است.

نگاهی متفاوت به شری به نام کرونا

ابوالفضل رمضانی -پژوهشگر فلسفه اخلاق- در یادداشتی که در اختیار وبلاگ خبری قرار داده، نوشته است: پیش آمدهای طبیعی منهای زمان و بردباری در نگاه اول نمودِ شر دارند. آیا در گذر زمان نیز، می توان به شر بودگیِ آن معترف بود؟

فردی اسم پسرش را رستم گذاشت، بعد می ترسید که صدایش کند. مفهوم شر توسعاً و خاصّه شُرور طبیعی (سیل، زلزله، بیماری های واگیر از جمله کرونا و...) از آن نام هاست که اگر قیدی بر آن ننهیم و مجدد بازاندیشی نشود مرعوب و مأیوس کننده می ماند و می ترسیم صدایش کنیم.

در این نوشتار کوتاه...برای تخیفف شر با قیدِ زمان از سه روایت که مبتنی بر حِکمت، عقل و تجربه است؛ وام خواهم گرفت تا شاید فضای این مفهموم تلطیف شود.

1.روایتِ حِکمی:

در مثنوی مولانا حکایت آن عاشق که از عسس(پاسبان) گریخت و معشوق را در باغ یافت را این گونه نقل به مضمون می کنم؛

عاشق سر در سودای معشوق به موانع بسیاری برخورد می کند. هشت سال، گذشته اما از معشوق خبری نمی آید تا اینکه شبی از شب ها عاشقِ محزون پا به کوچه ای می نهد که از قضا، عسسی به گمان اینکه دزد یا مجرم است در پی جوان می دود. عاشق به باغی می رسد و ترسیده از دیوار باغ بالا می رود و هنگامی که وارد می شود؛ ناگاه محبوب خویش را در پای جوی آب می یابد و شروع می کند با زبان ثنا از مسبب الاسباب سپاسگزاری و طلب هر آنچه خوبی است را برای عسس، که باعث این وصال شد. عسس در نگاه اول برای عاشق این داستان نمودِ شر آنی اما، مقدمه ای برای خیر بودگیِآینده شد.

2.روایتِ عقلی:

با این فرض می شروعم: تصور کنید خبرِ مرگِ فردی را برای شما می آورند. دلیل مرگ ناشی از آتش سوزی. متوفی در داخل پاساژ گیر افتاده و هیچ راه فراری هم وجود نداشته، با کدام شرایط همدل تر هستید؟ ذره...ذره بسوزد و زجرکُش شود یا قبل از اینکه آتش به جانش افتد، حرارت ناشی از آتش تیر سقف را آزاد کند و با اصابت آن بر سرش درجا بمیرد؟. اگر به بخشی از قضیه اِشراف داشتیم مطلقاً با رها شدن آهنِ سقف همدل نبودیم، ما چون در اینجا آگاهی کامل به اتفاقات درونِ داستانِ فرضی داریم آهن سقف را خیر سلبیمی دانیم در برابر ذره ذره سوختن که شر ایجابی است. پس، با آهن همدل تریم! هر چند که هر دو کشنده است.

از آنجا که ما همواره محاسباتمان بر مبنای امور قطعی و یقینی نیست، بی شک در معرفت شناسی جا برای امور محتمل و ظنّی به گونه ای موجه و معقول باز است.

3. روایتِ تجربی:

سال 1347 در شهر خضری دشت بیاض خانه های گِلی و بدون امکانات وجود داشت. در همان سال زلزله ای به بزرگی 6/4 ریشتر آنجا را به تلّی از خاک مبدل می کند. دو سال بعد خانه ها سیمانی، روشنایی برق، سیستم آبرسانی لوله کشی و بسیاری از امکاناتِ حداقلیِ دیگر... وارد می شود، بی تردید در نگاهِ نخست زلزله شرّ بود اما امروز کمتر کسی را در آن شهر می توان یافت که حکیمانه از خیر بودن آن زلزله در گذرِزمان یاد نکند.

حتی برعکس آنچه گفته شد، اگر بگوییم چه خیرهایی که مقدمه شر بودند و اساساً تضمینی برای عاقبت بخیری وجود ندارد. البته باز هم به مدعای اصلی این نوشته که تاکید بر گذر زمان و آثار و نتایج محتملِ هر واقعه ای دارد، خدشه وارد نمی کند.

نتیجه اینکه؛ در مواجهه با آنچه شر می نامیم خاصّه کرونا احتیاط کرده و در برابرش مواضع احساسی و عاطفی نگیریم. کافی است شرور آنی را بهقیدِ آینده متصل کنیم تا بجای وااسفا و تحلیل های آخرالزمانی در فراسوی دهلیزش به امید دریچه ای از امکان که پیش روی بشر گشوده، نظری افکنیم و در پاسخ به این پرسش که علف هرز چیست؟ سریع نگوییم؛ شر!. بلکه بگوییم گیاهی که هنوز فوایدش شناخته نشده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "نگاهی متفاوت به شری به نام کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نگاهی متفاوت به شری به نام کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید