معماری و عمران

وعده مدیریت شهری برای احیای محله شمیران نو در سال آینده

#تهران-ما موضوع احیا و نوسازی محله شمیران نو را پیگیری کرد.

28 فروردین 1399

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

11 دی 1398